ยูซานา คำชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งสำหรับตัวคุณเองและในนามของผู้ที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล คุณยินยอมให้ ยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ อิงค์ รวมทั้งบริษัทในเครือ (“ยูซานา”) นำข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ไปใช้งานตามลักษณะที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ดังนี้:

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ยูซานาอาจขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากคุณได้:
  • ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ
 2. วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
  • ให้ความรู้แก่คุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซลาวีฟที่ยอดเยี่ยมของเรา
  • แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่และโปรโมชั่นของเซลาวีฟ
  • ดำเนินการสำรวจลูกค้า
  • การวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
  • ดำเนินการด้านการตลาดขายตรงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดยยูซานา ทั้งนี้ขึ้นกับความยินยอมของคุณ
 3. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ขึ้นกับความยินยอมของคุณ คุณยินยอมให้แบ่งปัน, เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังกลุ่มบริษัทยูซานาทั่วโลก และให้กับตัวแทนและผู้ให้บริการด้านการบริหารงาน, การตลาดและการวิจัยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสถานที่ที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลของถิ่นพำนักของคุณในปัจจุบันเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้
 4. สิทธิส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะร้องขอการเข้าถึง, แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิอื่น ๆ ที่ได้รับตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ยูซานาจะดำเนินการตามคำขอของคุณที่จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดที่ระบุไว้ข้างต้น หากคุณต้องการยื่นคำขอดังกล่าว หรือหากคุณต้องการให้ลบชื่อของคุณออกจากรายชื่อผู้ติดต่อและรายชื่อผู้รับจดหมายของเรา หรือหากคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงการเข้าถึงและการแก้ไข) โปรดยกเลิกการรับข่าวสารทางอีเมล หรือติดต่อไปยัง Data Protection Officer, USANA Health Science, Inc., 3838 West Parkway Blvd., Salt Lake City, Utah 84120 (อีเมล: DATAPRIVACY@USANAINC.COM ).

สมัครรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ